กลุ่มหุ้นปันผล หรือดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) ยังคงเป็นกลุ่มหุ้นที่นักลงทุนสนใจกันมาก คัดเนื้อๆ มาจาก 30 หลักทรัพย์ ภายใต้เงื่อนไขคือ อยู่ในกลุ่ม SET100 และมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และอัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) โดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังไม่เกินร้อยละ 100

และปี 2564 นี้ ในกลุ่ม SETHD มี 12 หลักทรัพย์ที่มี Dividend Yield สูงเกิน 6% ขึ้นไป (ตัวเลข ณ 5 ก.พ.2564) และบางหลักทรัพย์ยังมีอัปไซด์เหลืออยู่

1.บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) เงินปันผลล่าสุด 22.50% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 21.68% และปี 2562 คือ 4.89%

การจ่ายปันผลย้อนหลังในปี 2563 จ่าย 3 ครั้ง ได้แก่ ม.ค. จ่ายปันผล 4.00 บาท/หุ้น เม.ย. จ่ายปันผล 1.80 บาท/หุ้น ส.ค. จ่ายปันผล 1.20 บาท/หุ้น และปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 1.60 บาท/หุ้น ต.ค. จ่ายปันผล 1.20 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 34.50 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 1.25 บาท หรือ -3.62% ปี 2563 ราคา -35.51%

2.บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เงินปันผลล่าสุด อยู่ที่ 9.05 % ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 9.35% และปี 2562 คือ 9.09%

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2563 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.12 บาท/หุ้น และ ปี 2562 จ่าย 3 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น  ธ.ค. จ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 4.28 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 4.42 บาท บวกเพิ่ม 0.14 บาท หรือ +3.27% ปี 2563 ราคา -2.73%

TPIPP มีอัปไซด์อยู่ที่ 7.47% เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ย 4.75 บาท กับราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

3.บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) เงินปันผลล่าสุด อยู่ที่ 8.86 % ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 8.81% และปี 2562 คือ 7.65%

การจ่ายปันผลย้อนหลังในปี 2563 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.40 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.35 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 7.95 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 7.90 บาท ลดลง 0.05 บาท หรือ -0.62% ปี 2563 ราคา -18.88%

LH ยังมีอัปไซด์อยู่ที่ 20.25% เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ย 9.50 บาท กับราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

4.บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) เงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 8.70% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 8.62% และปี 2562 คือ 8.59%

การจ่ายปันผลย้อนหลังในปี 2563 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.13 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.14 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 2.32 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2563 ปิดที่ 2.30 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -0.86% ปี 2563 ราคา -9.38%

QH ยังมีอัปไซด์อยู่ที่ 10.87% เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ย 2.55บาท กับราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

5.บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) เงินปันผล ล่าสุดอยู่ที่ 8.22% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 8.76% และปี 2562 คือ 7.05%
การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2563 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 7.75 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ พ.ค.7.00 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 88.50 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 94.25 บาท บวกเพิ่ม 5.75 บาท หรือ +6.50% ปี 2563 ราคา -10.83%

TISCO มีอัปไซด์อยู่ที่ 11.40% เทียบกับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 105.00 บาท และราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

6.บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เงินปันผลล่าสุด อยู่ที่ 7.42% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 8.21% และปี 2562 คือ 7.58%

การจ่ายปันผลย้อนหลังในปี 2563 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ เม.ย. จ่ายปันผล 2.75บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 3.00 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 1.50 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 51.75 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 57.25 บาท บวกเพิ่ม 5.50 บาท หรือ +10.62% ปี 2563 ราคา -21.59%

KKP มีอัปไซด์อยู่ที่ 10.04% เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ย 63.00 บาท กับราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

7.บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) เงินปันผลล่าสุด อยู่ที่ 7.31% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 8.56% และปี 2562 คือ 1.41%

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ปี 2564 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ 9 ก.พ. จ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น 2563 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ เม.ย. จ่ายปันผล 1.10 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ เม.ย. จ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.40 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 17.50 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 20.50 บาท บวกเพิ่ม 3.00 บาท หรือ +17.14% ปี 2563 ราคา -17.45%

8.บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 6.55% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 6.55%และปี 2562 คือ 5.52 %

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2564 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง ได้แก่ ม.ค. จ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น ปี 2563 จ่าย 1 ครั้ง ก.ย. จ่ายปันผล 0.29 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 3 ครั้ง ได้แก่ ม.ค. จ่ายปันผล 0.06 บาท/หุ้น พ.ค. จ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น ก.ย. จ่ายปันผล 0.205 บาท/หุ้น)

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 7.55 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 7.55 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ปี 2563 ราคา +7.86%

ORI มีอัปไซด์อยู่ที่ 14.97% เทียบกับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 8.68 บาท และราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

9.บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 6.28% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 7.14%และปี 2562 คือ 4.51%

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2563 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ ก.พ. จ่ายปันผล 0.75 บาท/หุ้น เม.ย. จ่ายปันผล 4.00 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 4.00 บาท/หุ้น ก.ย.จ่ายปันผล 1.50 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 87.50 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 99.50 บาท บวกเพิ่ม 12.00บาท หรือ +13.71% ,ปี 2563 ราคา -28.28%

SCB มีอัปไซด์อยู่ที่ 5.53% เทียบกับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 105.00 บาท และราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

10.บมจ.เอ็ม บี เค (MBK) เงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 6.24% ขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 6.35% และปี 2562 คือ 3.54%

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2563 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ เม.ย. จ่ายปันผล 0.42 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.38 บาท/หุ้น ต.ค. จ่ายปันผล 0.38 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 12.60 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 12.80 บาท บวกเพิ่ม 0.20 บาท หรือ +1.59 ปี 2563 ราคา -40.57%

11.บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) เงินปันผลล่าสุด อยู่ที่ 6.17% ขณะปี 2563 อยู่ที่ 6.78% และปี 2562 คือ 4.38%

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2563 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ เม.ย. จ่ายปันผล 0.753บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 1 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.718 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 11.10 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2564 ปิดที่ 12.20 บาท บวกเพิ่ม 1.10 บาท หรือ +9.90% ปี 2563 ราคา -32.32%

มีอัปไซด์อยู่ที่ 6.57% เทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ย 13.00 บาท และราคาล่าสุด 5 ก.พ.2564

12.บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เงินปันผลล่าสุด อยู่ที่ 6.10% ขณะปี 2563 อยู่ที่ 6.01% และปี 2562 คือ 3.88%

การจ่ายปันผลย้อนหลัง ในปี 2563 จ่าย 2 ครั้ง จ่ายปันผล พ.ค. จ่ายปันผล 0.16 บาท/หุ้น ธ.ค. จ่ายปันผล 0.0925 บาท/หุ้น ส่วนปี 2562 จ่าย 2 ครั้ง ได้แก่ พ.ค. จ่ายปันผล 0.2115 บาท/หุ้น ธ.ค. จ่ายปันผล 0.0925 บาท/หุ้น

ขณะที่ราคาสิ้นปี 2563 ปิดที่ 4.20 บาท ล่าสุด 5 ก.พ.2563 ปิดที่ 4.14 บาท ลดลง 0.06 บาท หรือ -1.43% ปี 2563 ราคา -22.94%

ในขณะเดียวกัน หุ้นในกลุ่ม SETHD ที่เหลืออีก 18 หลักทรัพย์ประกอบด้วย

กลุ่มปันผล 5.00-6.00% คือ BBLเงินปันผล 5.69% PTTEP เงินปันผล 5.50% AP เงินปันผล 5.33% GUNKUL เงินปันผล 5.23% MAJOR เงินปันผล 5.13% PTT เงินปันผล 5.13% THANI เงินปันผล 5.10% TTW เงินปันผล 5.00%

กลุ่มปันผล 5.00% ลงมา คือ INTUCH เงินปันผล 4.75% TVO เงินปันผล 4.43% SCC เงินปันผล 3.77% KBANK เงินปันผล 3.63% PTTGC เงินปันผล 3.23% BCPG เงินปันผล 3.23% IVL เงินปันผล 3.20% BCP เงินปันผล 3.10% TOP เงินปันผล 2.55% HANA เงินปันผล 2.40%

อย่างไรก็ตาม ถ้าดูจากดัชนี SET Index ทั้งหมด หลักทรัพย์ที่มีค่า Dividend Yield สูง ณ วันที่ 5 ก.พ.64 มี 5 อันดับแรก คือ

1.บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) 55.75%

2.บมจ.ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล (LRH ) 39.67%

3.บมจ.เอสวีไอ (SVI) 39.51%

4.บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) 32.03% 

และ 5.บมจ.ซีเอ็มโอ (CMO) 23.84%

ทั้ง 5 บริษัทเหล่านี้มี Dividend Yield สูง แต่ที่ไม่ได้อยูในกลุ่ม SETHD เพราะมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนั่นเอง

Reach out

Find us at the office

Mcevilly- Liposky street no. 40, 55778 Tórshavn, Faroe Islands

Give us a ring

Maliek Elvis
+23 188 845 957
Mon - Fri, 7:00-15:00

Say hello